Инсталација

Упатство за инсталација Сет за заклучување на рачката на верзијата YALIS BF

Упатство за инсталација на рачката на верзијата YALIS BJT

YALIS NO.272 (МУЛТИПЛИЦИТЕТ) Упатство за инсталација на минималистички рачки на вратите (за минималистички врати)

Упатство за инсталација Сет за заклучување на рачката на стаклена врата YALIS NO.272 (МУЛТИПЛИЦИТЕТ)

Упатство за инсталација на минималистички сет за заклучување на рачките на вратите YALIS NO.259 (RAINBOW)

Упатство за инсталација на комплет за заклучување на дрвена врата YALIS NO.262 (БЕСПЛАТНО) (за дрвени врати)

Упатство за инсталација Сет за заклучување на рачката на стаклена врата YALIS NO.292 (GUARD)

Упатство за инсталација за заклучување на рачката на вратата со верзија на стаклен панел YALIS